Ocena brak

Kara pozbawienia wolności

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Kara pozbawienia wolności polega na umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym. Oprócz konieczności przebywania w zakładzie karnym, dalsze dolegliwości dla osoby skazanej polegają na poddaniu jej rygorom regulaminu więziennego, ograniczeniom w dostępie do niej osób spoza zakładu karnego oraz w kontaktach z takimi osobami, ograniczeniom lub braku możliwości wyjścia na wolność w ramach przepustek oraz stosowaniu kar regulaminowych za przewinienia przeciw dyscyplinie. Powszechnie stosowana jest kara terminowa pozbawienia wolności – od 1 miesiąca do 15 lat. Rzadziej stosuje się karę pozbawienia wolności do 25 lat. Karą, która zastąpiła karę śmierci jest kara dożywocia.

Prośbę o warunkowe zwolnienie składa się do sądu penitencjarnego, który znajduje się na terenie zakładu karnego.

Pozbawienie praw publicznych stosujemy wobec sprawców, którzy popełnili przestępstwo zagrożone sankcją karną powyżej 3 lat pozbawienia wolności. Pozbawia się praw publicznych na okres 10 lat – a nie dożywotnio.

Podobne prace

Do góry