Ocena brak

Kara ograniczenia wolności

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Została po raz pierwszy wprowadzona do polskiego kodeksu w 1969 r.

Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej 1 miesiąc, najdłużej –12 miesięcy. Wymierza się ja w miesiącach.

Kara ograniczenia wolności nie jest kara izolacyjną. Skazany nie trafia do więzienia, ale:

1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,

2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd,

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Ponadto sąd może zasądzić:

- dozór kuratora

- przeprosiny poszkodowanego

- naprawienie szkody

- zaprzestanie nadużywania alkoholu

- łożenie na dzieci (obowiązek alimentacyjny)

Podobne prace

Do góry