Ocena brak

Kara grzywny

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Jest najczęściej stosowana karą zarówno w prawie karnym, a przede wszystkim w prawie wykroczeń. W prawie karnym stosuje się karę grzywny do sprawców występków o niewielkiej społecznej szkodliwości. Karę grzywny dlatego tak często stosujemy, bowiem zastrzeżenia co do skutków budzi kara pozbawienia wolności. Od 1997 r. kara grzywny wymierzana jest w stawkach dziennych (system taksy dziennej). System ten polega na tym, że grzywnę orzeka się w 2 etapach:

- wymierzanie liczby stawek dziennych biorąc pod uwagę społeczną szkodliwość czynu i winę sprawcy

- określenie wysokości jednej stawki dziennej, w której bierze się pod uwagę możliwości uiszczenia grzywny przez skazanego.

Dolna granica wynosi 10 zaś górna 360 stawek dziennych, a przy nadzwyczajnym zaostrzeniu kary lub przy nadzwyczajnym obostrzeniu przy orzeczeniu kary łącznej liczba stawek dziennych może wynieść nawet 540 stawek. Wysokość jednej stawki dziennej nie może być niższa niż 10 zł, zaś górna jej granica to 2000 zł. Przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, warunki rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Kara grzywny jest kumulatywna lub samoistna. Kara grzywny nie zawsze może być wymierzona i nie za wszystkie przestępstwa. Jednakże jest to kara skuteczna i możliwa do szerokiego stosowania.

Podobne prace

Do góry