Ocena brak

KAPUŚCIŃSKI JÓZEF

Autor /edujota Dodano /24.02.2012

KAPUŚCIŃSKI JÓZEF, ur. 2 VII 1895 w Lipnikach pod Mościskami, zm. 15 XI 1967 w Przemyślu, poeta, prozaik i pamiętnikarz lud., publicysta. Po ukończeniu kilku klas szkoły wiejskiej dalszą wiedzę zdobywał jako samouk. Początkowo pracował na roli, 1913 został sekretarzem gminnym, po 1920 brał żywy udział w ruchu lud. i spółdzielczym. Działalność społ. kontynuował po 1946, kiedy osiadł w Przemyślu. Wiersze ogłaszał od 1910, zarówno w czasopismach lud., jak w osobnych tomach (Spod chłopskiego pióra 1937, Chaty w słońcu 1937, Niezapominajki 1963) i antologiach. Uprawiał lirykę publicyst., opisową i refleksyjną, osnutą wokół wiejskich realiów pejzażowych i obyczajowo-obrzędowych. Utrzymywał kontakty z wybitnymi pisarzami lud. i wypowiadał się na temat pisarstwa chłopskiego (Cierniste ścieżki literatury ludowej 1947, wstęp S. Pigonia); ponadto proza gawędziarska i publicyst. (m. in. korespondencje w prasie lud.), w rkpsie obszerne materiały wspomnieniowe (m. in. Wieś i ludzie) i folkloryst. (Rok we wsi i domu). Jego wiersze włączył J. Szczawiej do Antologii współczesnej poezji ludowej (wyd. popr. i uzup. 1972), są też we Wsi tworzącej (1966-70). -

J. OLSZAK J.K. - poeta i działacz, w: Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej (zbiór.), Przemyśl 1969.

Podobne prace

Do góry