Ocena brak

KAPŁANSTWO (SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ) - Podstawowa struktura sukcesji apostolskiej

Autor /Mietek Dodano /26.04.2011

Kościół apostolski jest tam, gdzie świadectwo apostołów o Chrystusie. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały przekazywany jest w podwójnej formie: jako wypowiedź zeznania i jako poświadczenie. Jako słowo świadectwa i jako uprawomocnione wyznanie. Pierwotne słowo świadków zmartwychwstania, rola w tworzeniu Kościoła tych, którzy przed Wielkanocą żyli z Jezusem. A po Wielkanocy doświadczyli Ukrzyżowanego jako Żyjącego. A zatem na podstawie swojego poznania mogli Go w pewien sposób „zidentyfikować”.

Ta podstawowa funkcja jest jednorazowa. Wyraziła się ona w spisanym przepowiadaniu w księgach NT. jest to treściowy czynnik apostolskiego dziedzictwa, element materialny, wiara, nauka Apostołów, z czym Kościół musi się zgodzić, jeśli chce być Kościołem Apostolskim. Akt poświadczenia, uprawomocnione przepowiadanie, odpuszczenie grzechów, założenie Kościoła i kierowanie nim wytworzył się przez włożenie rąk, które jest w pewnej mierze elementem formalnym tej succesio apostolica w ścisłym sensie. Obrazowo mówiąc księga Ew i włożenie rąk w ich obopólnej zależności i powiązaniu są podstawową strukturą sukcesji apostolskiej kształtującej się już w czasach biblijnych.

Istotnymi elementami tej podstawowej struktury sukcesji apostolskiej jest polecenie ludziom, aby przemawiali nie tylko za wszystkich, ale do wszystkich. Konkretyzowali to, co nakazane zostało przez Bożą Ewangelię. Apostoł Jezusa Chrystusa występuje wobec wspólnoty. Treść apostolskiego świadectwa, a także akt apostolskiej posługi świadka zyskują tym samym autorytatywne cechy.

Ta autorytatywna pozycja uprawomocnionego wykonawcy urzędu będzie właściwie rozumiana przez związek ze wspólnotą. Kościół zatem jest całkowicie następstwem Apostołów, jeśli zachowuje wiarę, wyznaje ją i nią żyje. Aby mógł to czynić ciągle podejmuje wezwanie Ewangelii.

Podobne prace

Do góry