Ocena brak

Kapłaństwo

Autor /Eligia Dodano /23.11.2012

Udział w funkcji Chrystusa jako proroka, kapłana i króla. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania wszyscy wierni uczestniczą w tych funkcjach, a duchowni maj ą w nich szczególny udział na mocy sakramentu święceń (zob. DH 1326; ND 1705; PO 1; AA 10). Dla swej posługi otrzymują szczególne dary dla dobra całego Kościoła (Rz 16, 6-8; 1 Kor 12, 1-31; 1 P 4, 10-11).

Zob. charyzmaty, sakrament święceń, święcenia.

Podobne prace

Do góry