Ocena brak

Kapitalizacja odsetek

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011

Charakterystyka

Kapitalizacja odsetek jest to powiększanie kapitału poprzez dopisanie odsetek , które zostały wygenerowane przez ten kapitał inaczej przekształcenie odsetek w kapitał. Czas, po którym następuje dopisanie odsetek do kapitału, nazywamy okresem kapitalizacji lub okresem konwersji.Rodzaje kapitalizacji


Ze względu na moment naliczania, okres naliczania, sposób naliczania odsetek wyróżniamy kolejno:


  • Kapitalizacja z dołu – odsetki dopisywane są do kapitału na końcu okresów
  • Kapitalizacja z góry – odsetki dopisywane są do kapitału na początku okresów, inaczej nazywana kapitalizacją w zaliczce
  • Kapitalizacja zgodna – okres kapitalizacji pokrywa się z okresem stopy procentowej
  • Kapitalizacja niezgodna – okres kapitalizacji nie pokrywa się z okresem stopy procentowej
  • Kapitalizacja prosta – podstawą naliczania jest kapitał początkowy. Odsetki nie podlegają oprocentowaniu
  • Kapitalizacja złożona - podstawą naliczania jest kapitał początkowy i wygenerowane odsetki

Kapitalizacja prosta zgodna:


<math>K_n K_0(1+n*r)</math> , <math>n0,1,2,…</math>


K_0 – kapitał początkowy, wartość teraźniejsza


K_n – wartość przyszła kapitału


n – okres kapitalizacji


r – stopa procentowa


Kapitalizacja złożona zgodna:


<math>K_n K_0(1+r)^n, n0,1,2,…</math>Kapitalizacja niezgodna – efektywność oprocentowania:


Kapitalizacja w podokresach

  • przy kapitalizacji prostej
  • przy kapitalizacji złożonej
  • przy kapitalizacji z góry</nowiki>

Jako podstawową formę kapitalizacji uznajemy kapitalizację złożoną z dołu. Stosuje się ją z przeważnie do krótkich okresów czasu, do rachunków, na których często zmienia się saldo ( np. rachunki bieżące, rachunki a Vista).Źródła

Podobne prace

Do góry