Ocena brak

Kapitał w przedsiębiorstwie

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Kapitał - całokształt zaangażowanych w przedsiębiorstwie wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, terminowych i nieterminowych zasobów.

Ruch okrężny kapitału to przekształcenie środków z jednej formy w inną oraz przechodzenie przez stadia produkcji i obrotu. Wyraża rzeczywiste procesy gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie. Środki obrotowe firmy znajdują się w nieustannym ruchu przechodząc kolejno przez sferę zaopatrzenia produkcji i zbytu. W ruchu tym zmieniają kolejno swoja formę z pieniężnej na materialną, produkcyjną, materialną i znowu pieniężną.

Odzwierciedleniem kapitału w bilansie jest: S majątek trwały i obrotowy (aktywa); S kapitał własny i obcy (pasywa).

Kapitał obrotowy są to jego obrotowe aktywa tj.

  • zasoby pieniężne w postaci gotówki,

  • zasoby pieniężne w postaci depozytów na kontach bankowych,

  • aktywa finansowe w postaci lokat w papierach wartościowych,

  • należności od nabywców towarów,

  • zapasy.

Podobne prace

Do góry