Ocena brak

Kantaty

Autor /Burchard Dodano /09.04.2013

W pierwszej połowie XVI wieku wprowadzono krótka wokalna forme, zwana kantata. Tanowa zupełnie forma oparta była na akompaniowanej monodii i pojawiła sie w miejscezanikajacego bezpowrotnie madrygału. Pisano kantaty swieckie lub religijne, swieckie przedewszystkim we Włoszech, religijne głównie w Niemczech, przewanie przy udziale niewielkiejilosci wykonawców i instrumentów towarzyszacych, złoone z recytatywów i ariosów (wmiare rozwoju tej formy rozszerzanych do pełnych arii).

Pierwszymi twórcami takich kantatbyli Luigi Rossi, Giacomo Carissimi i Alessandro Stradella. Luigi Rossi, autor pierwszejopery włoskiej pisanej dla Parya, skomponował a 100 kantat. Kantaty swieckie pisali weFrancji Charpentier, Campra, Bernier i CIerambault. W Niemczech protestanckich rozwijałasie kantata koscielna, oparta czesto na chorale. Obok Schutza i Telemanna pisał kantatyrównie Buxtehude.

Podobne prace

Do góry