Ocena brak

Kanały żeglugowe

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

W swej drodze od źródeł do morza rzeka pokonuje pewną różnicę poziomów. Im większe nachylenie jej łożyska, tym szybszy jest nurt. Kanał żeglugo­wy nie musi rozpoczynać się w źródle rzeki, a koń­czyć w zbiorniku, do którego rzeka wpada. Kanały nie są w stanie przyjąć dużej ilości wód powierzch­niowych. Dlatego też nie można pozwalać na duży przepływ wody w kanale, a jej głębokość musi być ściśle kontrolowana. Kanały żeglugowe są więc płaskie, bez różnicy poziomów i nie ma w nich tym samym prawie żadnego przepływu, chyba że kanał wykorzystywany jest równolegle do innych celów na przykład do melioracji.
Wybudowanie długiego kanału, na którym nie występują różnice poziomów jest trudne, chyba że teren jest wyjątkowo płaski. Wiele starożytnych kanałów, nazywanych warstwicowymi prowadzono wzdłuż poziomicy, by uniknąć wysokich kosztów poważniejszych prac ziemnych, budowy tuneli oraz akweduktów. Dlatego ich kształt był bardzo skom­plikowany. Gdy prowadzenie kanału w ten sposób nie było dalej możliwe, rozpoczynano budowę no­wego fragmentu na innym poziomie. Jednocześnie zapewniano możliwość przenoszenia statków mię­dzy tymi poziomami.

Podobne prace

Do góry