Ocena brak

Kanały eurologistyczne nieciągłe

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

Kanały eurologistyczne nieciągłe to klasyczny, dotychczas stosowany system przemieszczania produktów logistycznych.

Sposoby realizacji przepływu produktów od producenta do odbiorcy polegają na:

• Prognozowaniu wielkości i popytu na produkty logistyczne opracowywanego, na podstawie planów średnio i długookresowych.

• Stosowaniu tradycyjnych metod koordynowania proce¬su zamówień. Cykl len zawiera w swej treści wszystkie przypadki realizacji czasowych, które zachodzą w okre¬sie oczekiwania klienta na zrealizowanie zamówienia.

• Przeprowadzeniu pomiaru poziomu zapasów w każdym ogniwie łańcucha logistycznego oddzielnie i braku koordynacji poziomu zapasów w całym eurokanale.

• Wykorzystywaniu do obsługi transportowej środków transportu w tylko układzie gałęziowym.

• Wykorzystywaniu logistycznego systemu informacji w każdym ogniwie łańcucha logistycznego oddzielnie, bez tworzenia sieci wspomagania komputerowego.Zaletą nieciągłych kanałów eurologisłycznych jest (utrwalana w czasie i przestrzeni) trwałość związków producentów z dystrybutorami. Wadą tego systemu można z kolei nazwać tradycyjny system realizacji zamówień. W związku z tym występuje mała elastyczność systemu, wyrażająca się głównie brakiem możliwości szybkiego reagowania na zmiany popytu na produkty logistyczne.

Podobne prace

Do góry