Ocena brak

Kanały eurologistyczne ciągłe

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

Kanały eurologistyczne ciągłe charakteryzują się wyższym poziomem zorganizowania wspólnej sieci komputerowej rozległej, wspólnych inwestycji infrastrukturalnych, a także wspólnym systemem rozliczeń finansowych.

Stałą współpraca producentów z odbiorcami produktów wyraża się w:

• Prognozowaniu popytu w skali miesiąca, kwartału, najdłużej roku.

• Stosowaniu nowoczesnego systemu zamówień, w tym skracaniu cyklu zamówień do minimum.

• Realizowaniu przez wszystkie ogniwa łańcucha logis¬tycznego wspólnej kontroli i poziomu zapasów, z utrzy¬maniem głównie poziomu zapasów bezpiecznych.

• Wprowadzaniu do obsługi transportowej, transportu kombinowanego, w tym „ruchomej drogi", a także korzystaniu z centrum usług logistycznych.

• Wykorzystaniem sieci połączeń komputerowych i bezpapierowego systemu obiegu dokumentów.Zaletą tego systemu jest dostosowanie się do rosnącego zróżnicowania produktów i zmniejszenia jednorazowych partii dostawy, poprawa jakości i skracanie cykli produkcyjnych. Wadą jest brak możliwości szerszego stosowania, wynikający z różnic infrastruktury transportu, przepisów celnych i praw¬nych.

Podobne prace

Do góry