Ocena brak

Kanały

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

Wiele kanałów wybudowanych daw­niej jest zbyt wąskich, by mogły być dziś wykorzystywane do żeglugi to­warowej. Jednak w niektórych kra­jach kanały wciąż stanowią ważne arterie komunikacyjne.
Każdy sztuczny, otwarty ciek wodny można nazwać kanałem. Kanały dzielimy na. melioracyjne - służące osuszeniu lub na­wodnieniu danego rejonu, ściekowe, przeciwpo­wodziowe - odprowadzające nadmiar wody, zaopa­trujące w wodę oraz najszersze kanały żeglugowe (nawigacyjne). Niektóre z tych ostatnich łączą ze sobą rzeki, pozwalają ominąć płycizny, ostre zakrę­ty lub progi rzeczne. W ten sposób usprawniają one żeglugę na rzece.
Kanały budowano już w starożytności. Około 2000 lat p.n .e. Babilończycy konstruowali kanały zarówno nawadniające, jak i żeglugowe. Egipcjanie natomiast zbudowali kanał pozwalający statkom ominąć katarakty Nilu.
Prace nad chińskim Wielkim Kanałem rozpo­częły się około 500 roku przed naszą erą. Przez stulecia kanał był stopniowo rozbudowywany i dziś stanowi największy sztuczny system wodny na świecie. Już w 700 roku naszej ery jego długość wynosiła 960 kilometrów, a rocznie transporto­wano nim około 2 milionów ton towarów, W trzy­nastym wieku system został ukończony i dziś roz­ciąga się pomiędzy Pekinem a Hangzhou na dystansie ponad 1600 kilometrów, łącząc dolne biegi rzek Huang He i Jangcy.

Podobne prace

Do góry