Ocena brak

Kanał przywodzicieli

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Kanał przywodzicieli (canalis adductorius). Kanał przywodzicieli ma 5—9 cm długości i prowadzi z przestrzeni podpowięziowej trójkąta udowego do dołu podkola-nowego. Ma on przekrój trójkątny. Odróżniamy w nim ściany: przyśrodkową, boczną i przednią. Ściana przyśrodkową i boczna odpowiadają dolnej części bruzdy leżącej między prostownikami i przywodzicielami, a mianowicie ściana boczna jest utworzona przez głowę przyśrodkową m. czworogłowego, ściana przyśrodkową — przez przywodziciel wielki. Ścianę przednią kanału tworzy blaszka ścięgnista (lamina vastoadductoria)} rozpięta między głową przyśrodkową m. czworogłowego uda a przywodzicielem wielkim; jest ona przykryta m. krawieckim. Kanał przywodzicieli ma otwór górny, przez który wchodzą tętnica i żyła udowa wraz z nerwem udowo-goleniowym (gałęzią n. udowego), i otwór dolny, rozwór ścięgnisty przywodzicieli (hiatus tendinens adductorius), położony między kością udową a ścięgnem przywodziciela wielkiego, przez który naczynia udowe przechodzą na tylną stronę kończyny do dołu podkolanowego. W kanale przywodzicieli tętnica udowa leży przed żyłą. Bocznie i nieco do przodu od tętnicy leży nerw udowo-goleniowy (n. saphenus), który wspólnie z tętnicą zstępującą kolana (gałęzią t. udowej) przebija przednią ścianę kanału i zstępuje w kierunku stawu kolanowego.

Podobne prace

Do góry