Ocena brak

Kanał pachwinowy

Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014

Kanał pachwinowy ii kobiely wykazuje w zasadzie taką samą budowę anatomiczną jak u mężczyzny. Zamiasl powrózka nasiennego przebicia przez niego aż do warg sromowych w iększyeh więzadło obłe macicy. Wiązadło to odchodzi od kąta jajowodowego macicy zawierając jednocześnie liczne pasma mięśni gładkich, tkankę łączną oraz naczynia chłonne. Kanał pachw inowy u kobiety jest węższy i mocniejszy w porównaniu z kanałem pachwinowym u mężczyzny i dlatego też przepukliny pachwinowe 11 kobiet występują znacznie rzadziej (przepukliny wargowe — herniae labiales).

Kanał pachwinowy stanowi często wrota przepuklinowe. Z klinicznego punktu widzenia wyróżnia się 2 zasadnicze postacie przepuklin pachwinowych: przepuklinę pachwinową bezpośrednią i pośrednią (hcrnia inguinalis directa et indirecta). Przepukliny pachwinowe bezpośrednie przebiegają przez ścianę brzucha przyśrodkowo w stosunku do naczyń nabrzusznyeh fałdu pępkowego bocznego i w związku z tym określa się je jako przepukliny przyśrodkowe. Przepukliny pachwinowe pośrednie skośnie przebiegają przez kanał pachwinowy wykorzystując go jako wrot a przepuklinowe. Rozpoczyna ją się one bocznie od naczyń nabrzusznyeh. Przepukliny pachwinowe skośne mogą być zarówno przepuklinami wrodzonymi, jak też nabytymi. 80% wszystkich przepuklin pachwinowych stanowią przepukliny skośne, a 20% są to przepukliny proste. W przypadku przepuklin pachwinowych wrodzonych wyrostek pochwowy pozostaje otwarty. Przepukliny pachwinowe proste przebiegają przez ścianę brzucha prostopadle, natomiast przepukliny pachwinowe skośne — skośnie. Jedne i drugie ukazują się na zewnątrz w tym samym miejscu. Miejscem tym jest pierścień pachwinowy zewnętrzny. W porównaniu z przepuklinami pachwinowymi skośnymi przepukliny pachwinowe proste są mniejsze i pozostają zawsze u podstawy moszny. Jako przepukliny śródścienne określa się także przepukliny pachwinowa skośne, które nie ukazują się na zewnątrz pozostając w obrębie kanału pachwinowego i w momencie parcia zawartość ich przesuwa się między warstwami ściany brzucha. Pod pojęciem wnętrostwa (cryplorchismus) rozumie się wadę rozwojową dotyczącą jąder, polegającą na tym, że w przebiegu procesu zstępowania jąder pozostają one w obrębie kanału pachwinowego. Jądra ulegają zanikow i lub Leż przemianie nowotworowej (nasieniak — seminoma). 

 

Podobne prace

Do góry