Ocena brak

Kanał pachwinowy

Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013

Stanowi skośną, wąską przestrzeń w dolnej części przednio-bocznej ściany brzucha dla przejścia jądra i powrózka nasiennego oraz więzadła obłego macicy. Przebiega powyżej i skośnie w stosunku do więzadła pachwinowego. Kanał pachwinowy rozpoczyna się pierścieniem pachwinowym głębokim albo wewnętrznym, a kończy się pierścieniem pachwinowym powierzchownym albo zewnętrznym. Pierścień pachwinowy głęboki znajduje się 2 cm powyżej środkowej części więzadła pachwinowego, bocznie w stosunku do tętnicy brzusznej dolnej, w miejscu dołu pachwinowego bocznego.

Pierścień pachwinowy powierzchowny jest szczelinowatym otworem w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha. Rozcięgno to w pobliżu odcinka przyśrodkowego więzadła pachwinowego tworzy dwie odnogi: przyśrodkową i boczną, pomiędzy którymi rozciągają się włókna międzyodnogowe, ograniczające od góry pierścień powierzchowny. Ograniczają one pierścień pachwinowy powierzchowny. Kanał pachwinowy posiada cztery ściany.

  • Ścianę przednią tworzy rozcięgno mięśnia skośnego brzucha zewnętrznego oraz bocznie włókna mięśnia skośnego brzucha wewnętrznego.

  • Ścianę tylną tworzy powięź poprzeczna oraz w odcinku przyśrodkowym ścięgno łączące.

  • Ścianę górną tworzą włóka mięśnia skośnego wewnętrznego i poprzecznego brzucha

  • Ścianę dolną stanowi więzadło pachwinowe, tworzące płytką rynienkę, oraz więzadło rozstępowe.

Podobne prace

Do góry