Ocena brak

Kanał nerwu twarzowego

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Kanał nerwu twarzowego (canalis facialis), w którym przebiegają: nerw twarzowy (VII) i nerw pośredni, naczynia rylcowo-sutkowe (od naczyń usznych tylnych), gałąź skalista tętnicy oponowej środkowej, jest najdłuższym kanałem piramidy. Rozpoczyna się on na dnie przewodu słuchowego wewnętrznego w polu nerwu twarzowego  i kieruje się wpierw bocznie, następnie po krótkim przebiegu zagina pod kątem prostym tworząc kolanko kanału nerwu twarzowego (geniculum canalis facialis) i ciągnie stąd z początku ku tyłowi i bocznie, następnie zaś ku dołowi. Przylega on ściśle do ściany tylnej jamy bębenkowej, wytwarzając tu wyniosłość kanału nerwu twarzowego (prominentia canalis facialis). Z początku biegnie pod powierzchnią przednią piramidy, następnie między okienkiem przedsionka a wyniosłością kanału półkolistego bocznego (prominentia canalis semicircularis lateralis)', obie te wyniosłości leżą w ścianie przyśrodkowej zachyłku nadbębenkowego (recessus epi tympanicus) jamy bębenkowej, stanowiącego jej część górną. W dalszym swym przebiegu kanał nerwu twarzowego kieruje się do tyłu od wyniosłości piramidowej (eminentia pyramidalis) ściany tylnej jamy bębenkowej, aby wreszcie zakończyć się o tworem ry 1 co wo-s u t k o wy m (foramen stylomastoideum). Od kolanka kanału nerwu twarzowego, który u noworodka leży swobodnie na powierzchni przedniej piramidy, odchodzi krótki kanalik przyśrodkowo i do przodu do rozworu kanału nerwu skalistego większego (hiatus canalis n. petrosi majoris; zawartość kanalika: ramus petrosus a. meningeae mediae; n. petrosus major n. facialis), jak również bardzo drobny kanalik do górnej części kanalika bębenkowego (zawartość: ramus anastomoticus cum ple.ru tympanico*). Obok wyniosłości piramidowej oddziela się od kanału nerwu twarzowego małe odgałęzienie (zawartość: n. stapedius neriń facialis), a na krótko przed końcem kanału odchodzi wstecznie ku górze do jamy bębenkowej delikatny kanalik struny bębenkowej (canaliculUs chordae tympani; zawartość: a. tympanica posterior od a. stylo-mastoidea i chorda tympani). Tą drogą struna bębenkowa osiąga jamę bębenkową, biegnie w niej między rękojeścią młoteczka a odnogą długą kowadełka i opuszcza ją przez szczelinę skalisto-bębenkową. W przebiegu kanału nerwu twarzowego możemy więc odróżnić trzy części. Odcinek pierwszy do kolanka leży między ślimakiem a przedsionkiem ucha wewnętrznego i nad nimi. Odcinek drugi należy do ucha środkowego i biegnie między okienkiem przedsionka a wyniosłością kanału półkolistego bocznego. Odcinek trzeci przebiega prostopadle ku dołowi, równolegle do ściany tylnej jamy bębenkowej, nieznacznie tylko od niej oddalony.

Podobne prace

Do góry