Ocena brak

Kanał eurologistyczny synchroniczny

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

 

Kanał eurologistyczny synchroniczny to najnowsze roz¬wiązanie logistyczne, polegające na symbiozie producentów z odbiorcami, z wykorzystaniem nowoczesnych technik infor¬matycznych i środków łączności. W kanale tym, powszechnie wykorzystywana jest metoda Jusi-in-Time, która umożliwia 24-godzinne dostosowanie wielkości i struktury podaży do popytu, przy zastosowaniu krótkiego (poprzez łącze satelitar¬ne) cyklu zamówień.

W kanale synchronicznym stosowana jest zasada zera zapasowości w każdym ogniwie od producen¬ta do odbiorcy, a także wykorzystywane intermodalne, multimodalne i bimodalne systemy transportowe. Zaletą tego sys¬temu jest wydłużanie cyklu życia produktu, oczekiwanie na odbiorcę i zmniejszanie zamrażania kapitału w środkach obro¬towych. Wadą zaś, dość wysokikoszt informatyzacji wszyst¬kich ogniw oraz ograniczenie infrastrukturalne, zwłaszcza na terenach państw Europy Wschodniej.

Podobne prace

Do góry