Ocena brak

Kanał eurologistyczny

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

Kanał eurologistyczny tworzony jest pomiędzy dostawcą i odbiorcą produktów dla umożliwienia ich fizycznego przemieszczania. Do najważniejszych cech eurokanału zalicza się jego długość mierzoną liczbą i rodzajem ogniw pośredniczących w przemieszczaniu, a także szerokość mierzoną możliwością pokrycia rynku przez określonego producenta.

Zróżnicowanie kanałów eurologistycznych i ich podział na nieciągłe, ciągle i synchroniczne wynika z:

• rosnącego ujednolicenia popytu w skali Europy i świata,

wzrost wymagań, co do jakości produktów i usług,

potrzeby zastosowania technik informatycznych w skali masowej.

Podobne prace

Do góry