Ocena brak

Kampinoski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011

Kampinoski Park Narodowy jest jednym z dwóch parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa. Leży w województwie mazowieckim, na północny-zachód od Warszawy. Obejmuje fragment pradoliny w Kotlinie Warszawskiej, gdzie występuje duży kompleks Puszcza Kampinoska. Takie położenie nie jest bez znaczenia dla Warszawy. Przy wiatrach wiejących głównie z zachodu, statystycznie co trzy dni nad miasto nawiewane jest świeże powietrze znad Puszczy Kampinoskiej, jest ona więc "Zielonymi Płucami Warszawy". W 1959r. dostrzeżono i doceniono ponadczasowe wartości przyrodnicze, naukowe, wychowawcze i historyczne tworząc Kampinoski Park Narodowy. W styczniu 2000r. Park został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery.

Idea utworzenia parku powstała w latach 20-tych XX wieku. W latach 30-stych utworzono w Puszczy Kampinoskiej pierwsze rezerwaty przyrody (Granica, Sieraków, Zamczysko), które obecnie mają znacznie większą powierzchnię i podlegają ochronie ścisłej. Kampinoski Park Narodowy został utworzony na powierzchni 40700ha. Największe zasługi w jego tworzeniu mieli Roman i Jadwiga Kobendzowie, którzy pierwsi w latach 20-tych i 30-tych na terenie Puszczy Kampinoskiej prowadzili szerokie badania florystyczno-fitosocjologiczne i geomorfologiczno-geologiczne.

Aktualna powierzchnia parku wynosi 38544ha, w tym 68ha poza województwem mazowieckim zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim.

70% powierzchni parku stanowią lasy. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, a dominującym siedliskiem - bór świeży. Herbem Parku jest łoś.

Umowa o siostrzanych związkach z Parkiem Narodowym Indiana Dunes National Lakeshore (Stany Zjednoczone) została podpisana 15 kwietnia 1998r. w Warszawie. Park Narodowy Indiana Dunes National Lakeshore, o powierzchni 5600ha, położony jest nad brzegiem jeziora Michigan, posiada bardzo różnorodny krajobraz - ruchome wydmy nad brzegiem jeziora, prerię oraz bogate w ptactwo tereny bagienne. Roślinność w obu siostrzanych parkach jest zbliżona. Podobieństwo jest także w położeniu - blisko dużych miast, co pociąga za sobą takie same problemy: wpływ urbanizacji, duża liczba turystów, zmniejszające się zasoby wody itd.

Celem umowy jest promowanie współpracy międzynarodowej, zdobywanie nowych doświadczeń i szkolenie pracowników poprzez wymianę informacji oraz wiedzy technicznej i naukowej. Potencjalne dziedzinami współpracy to:

. badania naukowe i dokumentacja np. projekt bilansu wodnego w Kampinoskim Parku Narodowym,

. metody i techniki ochrony przyrody: renaturalizacja ekosystemów bagiennych, restytucja ekosystemów leśnych, kontrolowanie nierodzimych gatunków, monitorowanie jakości powietrza i wody,

. łączność elektroniczna i wymiana informacji w dziedzinie badań naukowych i gospodarowania zasobami przyrody,

. techniki i programy edukacyjne,

. planowanie i zarządzanie rekreacją i ekoturystyką,

. wspieranie organizacji pozarządowych, grup miłośników i ochotników pracujących na rzecz parków narodowych,

Jednym z pierwszych praktycznych przykładów wspólnej działalności była robocza wizyta amerykańskich specjalistów z dziedziny ochrony zasobów przyrody i edukacji przyrodniczej, która miała miejsce we wrześniu 1998r.

Podobne prace

Do góry