Ocena brak

KAMPANIA WYBORCZA

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Jest to w potocznym języku akcja zmierzająca do określonego celu, zespół działań objętych jakimś wspólnym celem i jednym okresem, jej celem jest propagowanie przez dany komitet wyborczy jego programu, kandydatów oraz agitowanie za ich wyborem. Kampania wyborcza jest określona czasem - od dnia ogłoszenia zarządzenia Prezydenta o wyborach do 24 godzin przed dniem głosowania.

Od 12 dnia przed wyborami aż do ich zakończenia zabrania się podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży. Zakazy podczas kampanii: prowadzenia jej w zakładach pracy lub instytucji publicznych w sposób i formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie, zakaz na terenie jednostek wojskowych, zakaz wieszania plakatów haseł wyborczych na zew. i wew. budynków adm. rządowej i samorządowej oraz sadów. Ważnym elementem kampanii wyborczej są audycje radiowe i TV.

Od 15 dnia przed wyborami do 24 godzin przed wyborami TVP i PR rozpowszechniają nieodpłatnie audycje wyborcze a ich czas jest szczegółowo określony.

Podobne prace

Do góry