Ocena brak

Kalwinizm

Autor /Eligia Dodano /23.11.2012

Odgałęzienie protestantyzmu wywodzące się od nazwiska szwajcarskiego reformatora, Jana Kalwina (1509-1564). W Kościołach protestanckich jego poglądy teologiczne (znamienne przez głoszenie jedności Starego i Nowego Testamentu, przez położenie nacisku na najwyższe zwierzchnictwo Boga, przez przyjęcie przeznaczenia z góry wybranych do nieba, a odrzuconych do piekła, wreszcie przez położenie nacisku na Kościół jako na dobrze zorganizowaną i solidarną wspólnotę) odgrywają decydujący wpływ, chociaż jego teoria o podwójnym przeznaczeniu została zmodyfikowana.

Zob. prezbiterianizm, protestanci, przeznaczenie, purytanie, reformacja, teokracja, teologia kongregacyjna, zwinglianizm.

Podobne prace

Do góry