Ocena brak

Kalendarium Kampanii Wrześniowej

Autor /Melchior Dodano /19.10.2011

1.09

Początek II wojny światowej. O godz. 4:45 wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekraczają granice Polski.Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku.Bitwa powietrzno-morska w Zatoce Gdańskiej. Początek działań Polskiej Marynarki Wojennej na Bałtyku.Brygada Pościgowa w czasie walk powietrznych nad rejonem Warszawy zestrzeliwuje 14 samolotów wroga.Dywizjon polskich niszczycieli (Grom, Błyskawica i Burza) przybywa do Rosyth (W.B.). Początek działań PMW na Morzu Północnym.Zdrada Polski przez Francję i Anglię, które nie podejmują żadnych działań wynikających z paktu o wzajemnej pomocy.

1-2.09

Armia "Kraków" toczy bitwę na przygotowanych pozycjach obronnych nad granicą.

1-3.09

Armia "Modlin" toczy bitwę obronną pod Mławą.Prawoskrzydłowa Grupa Operacyjna "Wschód" armii "Pomorze" walczy nad rzeką Osą i nad jez. Mełno.Klęska sił lewego skrzydła armii "Pomorze" w Borach Tucholskich.Walki opóźniające armii "Łódź" na przedpolu głównej pozycji obronnej, zakończone wycofaniem sie na linie Warty i Widawki.

3.09

Anglia, Francja, Australia i Nowa Zelandia wypowiadają wojnę Niemcom.Okrążenie i zniszczenie 7 Dywizji Piechoty z armii "Kraków" pod Janowcem na pd.- wsch. od Częstochowy. Powstaje luka we froncie polskim pomiędzy armiami "Łódź" i "Kraków".

3-7.09

Odwrót armii "Kraków" za Nidę i Dunajec.

3-8.09

Wycofanie armii "Poznań" z Wielkopolski do rejonu Kłodawy.

4-7.09

Odwrót armii "Modlin" na lewy brzeg Wisły.

4-8.09

Odwrót armii "Pomorze" na Kujawy.

4-5.09

Armia "Łódź" przegrywa bitwę na Warcie i Widawce.

4.09

Brygada Bombowa atakuje nieprzyjacielskie wojska pancerne w rejonie Ciechanowa, Pułtuska, Wielunia, Radomska, Sieradza i Piotrkowa.

5.09

Niemiecki XVI Korpus Pancerny rozbija 19 Dywizję Piechoty odwodowej armii "Prusy" i zajmuje Piotrków Trybunalski. Utworzenie armi "Lublin".Walki opóźniające armi "Kraków" na przedpolach Krakowa.Proklamowanie neutralności przez USA.

6-8.09

Niepowodzenie próby wycofania armi polskich z zachodu na linię środkowej Wisły.

6.09

Niemiecki XVI KP opanowuje Tomaszów Mazowiecki.Rozbicie grupy północnej armi "Prusy" i przerwanie frontu.Nieudana próba armii "Karpaty" powstrzymania Niemców na Dunajcu i w Karpatach. Polskie Naczelne Dowództwo przenosi się do Brześcia nad Bugiem.

7.09

Brygada Bombowa atakuje nieprzyjacielskie wojska pancerne w rejonach: Stryków, Ozorków, Maków i Różan.

Dywizjon polskich niszczycieli działających z baz angielskich podczas patrolowania atakuje niemiecki okręt podwodny na Atlantyku.

Kapitulacja obrońców Westerplatte.

8.09

Dywizje szybkie armii niemieckiej wychodzą na środkowa Wisłę, wyprzedzając cofające się ku tej rzece oddziały armii "Łódź" i "Prusy" i zagrażają odcięciem dróg odwrotu armiom "Pomorze" i "Poznań".Obrona Warszawy odpiera atak niemieckiej 4 Dywizji Pancernej.Armia "Karpaty" opuszcza linię Wisłoka i cofa się za San.Utworzenie armii "Warszawa". Proklamowanie w Warszawie werbunku do ochotniczych formacji robotniczych.

8-9.09

Zniszczenie pod Iłżą grupy południowej polskiej armii "Prusy".

Walki armii "Kraków" nad dolna Nidą.

Niemiecki XIX Korpus Pancerny przerzucony z Pomorza do Prus Wschodnich, przełamuje polską obronę pod Wizną i otwiera sobie drogę w kierunku na Brześć. Niemiecka 3 armia forsuje dolny Bug.

9.09

Obrona Warszawy odpiera kolejny atak niemieckiej 4 Dywizji Pancernej.Początek natarcia armii "Poznań" nad Bzurą.Początek organizowania polskich oddziałów we Francji w obozie Coetquidan.

9-10.09

Odwrót sił głównych armii "Kraków" znad Nidy ku przeprawom na Wiśle pod Baranowem.

11.09

Wejście do Bitwy nad Bzurą Grupy Operacyjnej gen. Bołtucia, odbicie Łowicza.Sztab Naczelnego Wodza opuszcza Brześć nad Bugiem i udaje się do Włodzimierza Wołyńskiego.

11-12.09

Przeprawa sił głównych armii "Kraków" przez Wisłę pod Baranowem.

12.09

Awangarda niemiecka przez Sambor podchodzi pod Lwów. Początek obrony miasta.

12-14.09

Odwrót sił głównych armii "Kraków" na wschodni brzeg Sanu.

13.09

Pod Andrzejowem zostaje rozbita 18 Dywizja Piechoty z Samodzielną Grupą Operacyjną "Narew".

14-20.09

Przemarsz Wojska Frontu Północnego (utworzony 10-11.09) z północnej Lubelszczyzny do rejonu na południe od Chełma.

15.09

Wycofanie się armii "Warszawa" ze wschodniego brzegu miasta. Niemcy zamykają pierścień wokół stolicy.

15-20.09

Walki oddziałów "Małopolska" pod Jaworowem i w Lasach Janowskich mające na celu przebicie się do Lwowa.

16.09

Zmasowane uderzenie lotnictwa niemieckiego na armie "Poznań" i "Pomorze".Oddziały rozpoznawcze niemieckiej 4 armii, nacierającej z Prus Wschodnich i 14 armii - z Małopolski, nawiązują styczność w rejonie Włodawy. Okrążenie wojsk polskich znajdujących się na Lubelszczyźnie.

7.09

Decydujące uderzenie niemieckie nad Bzurą, złamanie zorganizowanego oporu Wojsk Polskich w widłach Wisły i Bzury.Armia Czerwona przekracza granice Polski. Agresja Związku Radzieckiego na Polskę.

17-18.09

Prezydent, Rząd, Naczelny Wódz przechodzą do Rumunii gdzie zostają internowani.

Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Nieudana próba przebicia się przez pierścień okrążenia północnej grupy armii "Kraków" i części armii "Lublin".

Część armii "Poznań" przebija się przez puszczę kampinoską do Warszawy.

19.09

Upadek ostatnich punktów oporu na Kępie Oksywskiej - śmierć gen. Dąbka. Koniec walk Lądowej Obrony Wybrzeża.

20.09

Okręt podwodny "Wilk" przebija się z Bałtyku do Wielkiej Brytanii.

21-26.09

II Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Niepowodzenie próby przebicia się na południe wojsk Frontu Północnego.

22.09

Dowódca obrony Lwowa gen. W.Langer poddaje miasto wojskom radzieckim.

26.09

Garnizon Warszawy odpiera szturm nieprzyjaciela.

27.09

Zawieszenie broni w Warszawie.

29.09

Kapitulacja Modlina.

2.10

Kapitulacja Helu.

2-5.10

Pod Kockiem Grupa Operacyjna "Polesie" stacza ostatnią bitwę wojny obronnej 1939r.

14.10

Okręt podwodny "Orzeł" dociera do Wielkiej Brytanii po ucieczce z Talina.

Podobne prace

Do góry