Ocena brak

KAITEN - żywa torpeda

Autor /lalus Dodano /25.02.2011

Jednoosobowe okręty podwodne skonstruowane przez dwóch mło­dych oficerów japońskiej marynarki wojennej: Sekio Nishina i Hiroshi Kuroki. Zdecydowali się wykorzy­stać torpedę Typ 93, do której wbu­dowali kabinę pilota wyposażoną w niezbędny sprzęt nawigacyjny.

Kaiteny miały być dostarczane w miejsce akcji na pokładach okrę­tów podwodnych lub nawodnych. Projekt był gotowy w styczniu 1943 r., ale dopiero rok później konstruktorzy uzyskali pozwolenie na budowę prototypów. Jednocze­śnie przystąpiono do przygotowania nosicieli: kilku okrętów podwod­nych, niszczycieli zabierających na pokład 2-4 torpedy oraz lekkiego krążownika Kitakami, który mógł zabrać 8 kaitenów. Dowództwo ma­rynarki nalegało na stworzenie moż­liwości opuszczenia torpedy przez pilota, zanim uderzy w atakowany obiekt, ale wyjście przez dolny lub górny właz torpedy mknącej pod wodą z prędkością 20-30 węzłów było praktycznie niemożliwe. Do końca wojny powstało ok. 390 kaitenów, w tym 330 Typ 1.

Pierwsza grupa 30 pilotów rozpo­częła szkolenie w sierpniu 1944 r. w tajnej bazie na wyspie Otsujima. 8 listopada 1944 r. 3 okręty podwod­ne (1-36,1-37,1-47), na których po­kładach zamocowano po 4 kaiteny, wyruszyły do pierwszej akcji bojo­wej. 1-36 oraz 1-47 skierowały się dolaguny Ulithi, gdzie stało na ko­twicach kilkadziesiąt amerykań­skich okrętów wojennych i statków transportowych; 1-37 skierował się w stronę cieśniny Kossul. 20 listo­pada tuż po godzinie 4.00 nad ranem 1-36 zwolnił 4 torpedy, a 1-47, ze względu na kłopoty techniczne, tyl­ko jedną. Kilka minut po godzinie 5.00 załogi tych okrętów podwod­nych usłyszały odgłosy dwóch wy­buchów, a dwa następne o godzinie5.45 i 6.05.

Na tej podstawie do­wództwo japońskiej marynarki wo­jennej ogłosiło, że kaiteny zatopiły 3lotniskowce i 2 pancerniki. W rze­czywistości straty amerykańskie by­ły znacznie mniejsze. Kaiten piloto­wany prawdopodobnie przez jedne­go z twórców tej broni, Nishinę,trafił w tankowiec Mississinewai zatopił go. Pozostałe torpedy zo­stały zniszczone ogniem broni ma­szynowej i bombami głębinowymi.1-37 wraz z kaitenami został zato­piony 19 listopada, zanim przystąpiłdo ataku. Do lipca 1945 r. kaitenybrały udział w 9 misjach i, wedługdowództwa marynarki japońskiej,zatopiły 40 alianckich okrętówi statków. W rzeczywistości wynikibyły o wiele gorsze, gdyż „żywe tor­pedy" zniszczyły tylko wspomnianytankowiec Mississinewa oraz ni­szczyciel Underhill i uszkodziły kil­ka statków.

Natomiast w czasie przeprowadzania ataków Japoń­czycy stracili 8 okrętów podwod­nych, w których zginęło ok. 900 marynarzy.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Typ 1)

wyporność w zanurzeniu 18 1/ 3 t

długość 14,7 m

szerokość 1 m

prędkość ok. 40 węzłów

zasięg 80 200 m przy prędkości 12 węzłów, 44 200 m przy prędkości 20 węzłów, 23 500 m przy prędkości 30 węzłów

głowica bojowa o wadze 1530 kg

Podobne prace

Do góry