Ocena brak

JUNKERS JU 88 - samolot

Autor /lalus Dodano /25.02.2011

Najbardziej wszechstronny samolot Luftwaffe, pozostawał w służbie od 1939 r. do 1945 r. i w tym czasie wy­produkowano 14 980 tych maszyn. W styczniu 1936 r. W.H. Evers i Alfred Gassner rozpoczęli prace projektowe nad stworzeniem bom­bowca, który zgodnie z zapotrzebo­waniem Ministerstwa Lotnictwa mógłby przenosić 600-700 kg bomb z prędkością 480 km/h. Nad takim samolotem pracowali rów­nież konstruktorzy z zakładów Henschla (Hs 127) i Messerschmitta (Bf162). Pierwszy prototyp Junker-sa (Ju 88V-1), napędzany przez dwa silniki Daimler-Benz DB 600Aa o mocy 1000 KM każdy, odbył lot 21 grudnia 1936 r. Dalsze próby do­prowadziły do zastosowania w trze­cim prototypie silników Junkers Jurno 211A o mocy 1000 KM każdy, dzięki którym Ju 88 V3 osią­gnął we wrześniu 1937 r. prędkość 520 km/h, co przesądziło o za­mówieniu tych samolotów przez Luftwaffe.

W dalszym ciągu pro­wadzone były próby 7 prototypów, z których piąty w marcu 1939 r. ustanowił rekord, przelatując 1000 km z ładunkiem 2 t ze średnią pręd­kością 516,89 km/h. Pierwsze seryj­nie produkowane Ju 88 A-l przeka­zano do jednostek 26 sierpnia 1939 r.i rozpoczęły loty bojowe 26 wrze­śnia tego roku. Napędzane silnikamiJurno 211B-1 lub 21 IG, uzbrojonebyły w 4 karabiny maszynoweMG 15 kal. 7,9 mm i mogły przeno­sić 2500 kg bomb. Uzbrojenie samo­lotu okazało się niedostatecznei w wersji A-4 zainstalowano 1 naj­cięższy karabin maszynowy MG 131kal. 13 mm oraz 5 karabinów ma­szynowych MG 81 kal. 7,9 mm.Udźwig bomb został zwiększony do 2400 kg na krótkim dystansie.

Po­większono również rozpiętość skrzydeł do 20 m. Łącznie skonstru­owano 17 wariantów Ju 88A i jedno­cześnie trwały prace nad nową we­rsją. Pierwsze Ju 88B z 1940 r. zo­stały wyposażone w silniki BMW 801. Nocne myśliwce Ju 88C w lip­cu 1940 r. rozpoczęły służbę w nowo sformowanym Nachtjagdgeschwa-der 1. Zmiany, jakie wprowadzono w tej wersji, polegały na zastosowa­niu pełnego dziobu (w miejsce oszklonego, jaki miał bombowiec Ju 88), w którym zainstalowano 2 działka MG FF kal. 20 mm i 2 ka­rabiny maszynowe MG 17 kal. 7,9 mm). Ponad 3200 samolotów tej wersji wyprodukowano w kilku wa­riantach różniących się od siebie uzbrojeniem, silnikami i typem rada­ru. Najważniejszy był wariant C-4 z 1941 r., o większej rozpiętości skrzydeł i uzbrojony w 3 działka MGFF kal. 20 mm i 3 karabiny ma­szynowe MG'17 w dziobie. Tak silne uzbrojenie i ciężka antena radarowa obniżały osiągi samolotu, a zwła­szcza jego zwrotność w locie na niższej wysokości.

Dlatego zakłady przystąpiły do opracowania nowej wersji G. Prototyp został uzbrojony w 6 działek kal. 20 mm i 1 karabin maszynowy MG 131 kal. 13 mm, za­montowany w tylnej części kabinydla ochrony przed atakiem z tyłu.W produkcji seryjnej zrezygnowano z dwóch działek montowanych w bocznej części kadłuba, pozosta­wiając cztery w wybrzuszeniu pod kadłubem. Pierwsze Ju 88G weszły do uzbrojenia na wiosnę 1944 r. Ostatni wariant G-7 rozpoczął służ­bę w końcu roku. Łącznie wyprodu­kowano 800 samolotów w tej wersji.

Ostatnie wersje Ju 88 nosiły ozna­czenia P, S i T. P był szturmowcem i wyprodukowano niewiele egzem­plarzy. W jego kadłubie zamon­towano działo kal. 75 mm, ale ponieważ nie przynosiło to za­mierzonych wyników, zastosowa­no dwa działa kal. 37 mm i póź­niej jedno działo kal. 50 mm. Ju 88S, budowany w 3 warian­tach, był bombowcem napędzanym przez dwa silniki BMW 801D o mocy 1700 KM każdy. Ju 88T by\ samolotem rozpoznawczym i w wa­riancie T-3 mógł rozwinąć prędkość 660 km/h.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Ju 88A-4)

silniki 2 x Junkers Jurno 211J o mocy 1340 KM każdy

rozpiętość 20,08 m

długość 14,45 m

masa startowa 14 000 kg

maks. prędkość 470 km/h

zasięg maks. 2700 km

1 najcięższy karabin maszynowy MG 131 kal. 13 mm

5 karabinów maszynowych MG 81 kal. 7,92 mm

bomby do 3500 kg

Podobne prace

Do góry