Ocena brak

JUNKERS JU 86 - samolot

Autor /lalus Dodano /25.02.2011

Niemiecki samolot, jeden z najbar­dziej znanych bombowców i samo­lotów rozpoznawczych II wojny światowej. Rozpoczął swoją karierę jako samolot pasażerski, odbywając dziewiczy lot 4 listopada 1934 r. Od 1936 r. Ju 86, mieszczące 10 pasa­żerów lub cargo, rozpoczęły regu­larną służbę w Lufthansie oraz w South African Airways. Już wte­dy zakłady Junkersa produkowały wojskową wersję dla potrzeb Luftwaffe i na eksport do Szwecji, Chile, Węgier i Portugalii.

Pierwszy typ bombowca nosił oznaczenie Ju 86A i przeznaczony był do badań rozwojowych w warunkach polo­wych. Następną wersję oznaczono Ju 86D. W 1938 r Luftwaffe mia-łal60 samolotów Ju 86A i D oraz niewielką liczbę Ju 86E i G, na­pędzanych silnikami BMW-132. W 1939 r. bombowiec Ju 86 uwa­żany był już za przestarzały, ale zakłady wyprodukowały nową we­rsję samolotu rozpoznawczego {Ju 86P-2) i bombowego (P-l), o powiększonej rozpiętości skrzydeł i z hermetyzowaną kabiną, z powo­dzeniem używaną do lotów rozpo­znawczych nad Wielką Brytanią i na froncie wschodnim.

Szczególną zaletą tego samolotu był bardzo wy­soki pułap, ale w lecie 1942 r. 3 Ju 86P zostały zestrzelone przez *Spitfire'y MK IX nad Morzem Śródziemnym, gdy leciały na wyso­kości 12 190 m. Odpowiedzią zakła­dów Junkersa było wyprodukowa­nie Ju 86R o rozpiętości skrzydeł 32 m, napędzanego dwoma silnika­mi Jurno 207B-3 o mocy 1000 KM każdy, który mógł wzbić się na wy­sokość 14 400 m.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Ju 86P-1)

silniki 2 x Jurno 207A-1 o mocy 950 KM każdy

rozpiętość 25,6 m

długość 16,46 m

masa startowa 8 000 kg

maks. prędkość 360 km/h

zasiąg 1750 km

1 karabin maszynowy MG 17 kal. 7,9 mm

4 bomby po 250 kg lub 16 po 50 kg

Podobne prace

Do góry