Ocena brak

JUNIEWICZ KAROL MIKOŁAJ

Autor /edujota Dodano /24.02.2012

JUNIEWICZ KAROL MIKOŁAJ, żył w 1 poł. XVIII w., poeta późnobarokowy. Dr teologii, sekretarz prowincji pol. zgromadzenia paulinów. W obszernym poemacie moralistycznym Refleksje duchowne na mądry króla Salomona o doczesności światowej sentyment (Częstochowa 1731, na przykładach postaci hist. i współcz. (m. in. Karola XII i Piotra W., ujętych satyrycznie), dowodził marności życia na ziemi. Podejmował też wątki publicyst. (rtp. w obrazie zniszczenia Rzplitej). Wiersz 5-zgłoskowy o skocznym, „krótkimrytmie", kontrastuje z powagą tematu i rozmiarem utworu. Rubaszne słownictwo, mieszanie elementów makabrycznych i komicznych, poufały stosunek do czytelnika są cechami właściwymi dla utworów dewocyjnych w typie —> Uwag śmierci niechybnej J. Baki.

Poeci baroku 2, Poezja polska XVIII wieku, oprac, i wstęp Z. Libera, W. 1976.

Maria Eustachiewicz

Podobne prace

Do góry