Ocena brak

JUIN ALPHONSE (1888-1967) - marszałek

Autor /lalus Dodano /25.02.2011

Oficer francuski, kombatant I woj­ny światowej, ukończył uczelnię wojskową Saint-Cyr, a następnie 1'Ecole Superieure de Guerre (w 1922 r.). W maju 1940 r. jako dowódca 15 dywizji piechoty zmo­toryzowanej (1 armii) walczył w Belgii i północnej Francji, gdzie dostał się do niewoli. Jego odwaga i umiejętności dowódcze sprawiły, że marsz. Philippe *Petain osobiście zaangażował się w sprawę uwolnie­nia Juina i następnie zaoferował mu stanowisko ministra wojny w rzą­dzie *Vichy, czego ten nie przyjął. W listopadzie 1941 r. objął stanowi­sko dowódcy wojsk francuskich w Afryce Północnej. W 1942 r. , w czasie inwazji wojsk alianckich na Afrykę Północno-Zachodnią, zdecydował się przejść na stronę Sprzymierzonych i do 1943 r. dowo­dził wojskami francuskimi w Tuni­sie.

Od 22 maja 1943 r. do lipca 1944 r. dowodził francuskim korpu­sem ekspedycyjnym we Włoszech, ponownie zdobywając uznanie jako utalentowany oficer. Od sierpnia 1944 r. do maja 1947 r. był szefem Sztabu Generalnego, a następnie głównodowodzącym wojskami lą­dowymi NATO. W maju 1952 r. otrzymał stopień maszałka Francji.

Podobne prace

Do góry