Ocena brak

JUDASZ Z KARIOTHU. Dramat w 5 aktach

Autor /edujota Dodano /24.02.2012

JUDASZ Z KARIOTHU. Dramat w 5 aktach, dramat K.H. Rostworowskiego, powst. w Czarkowach 1912, wyst. i wyd. w Krakowie 1913. Judasz, człowiek praktyczny, łączy się z apostołami wyłącznie z przekonania, że Jezus zwycięży i zapewni mu karierę. Próbuje to zwycięstwo przybliżyć, organizuje triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, sprowokowany przez saduceuszy, którzy następnie oskarżają go o podburzanie ludu. Postawiony przed Sanhedrynem, tchórzy i zdradza Mistrza. Jego żona Rachel, wierna nowej nauce, zostaje skazana na śmierć. Judasz pozostaje sam ze świadomością zbrodni i zguby. Sztuka łączy w sobie elementy psychol. dramatu charakterów z formami misteryjno-moralitetowymi (zwł. akt 4 - Judasz przed Sanhedrynem); ostatni akt ma charakter nastrojowego epilogu. Dramat napisany jest wierszem o zmiennej, nieregularnej metryce z przewagą form sylabicznych i fonicznych, nawiązujących częśc. do wersyfikacji Wyspiańskiego. W kreacji Judasza kryje się wiele możliwości interpretacyjnych. L. Solski współpracując z autorem w oprać, roli tyt. (1913) położył akcent na słabości Judasza, prowincjonalnego sklepikarza, który nie rozumiał idei, K. Adwentowicz podkreślił jego zmysł organizacyjny i energię biedaka, podając w ujęciu postaci aspekt socjol., co w wyniku przesunęło proporcje wymowy artyst. utworu.

Wyd. w: Pisma, t. 1, W. 1936. Lesia w Eustachiewicz

Podobne prace

Do góry