Ocena brak

Józef Piłsudski

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

1867-1935 na Litwie w Żuławie, gdzie ojciec miał majątek, chodził do gimnazjum rządowego; nienawidził Rosji; studiował medycynę w Charłowie, gdzie wprowadzono go do kółka Narodna Wola-kółko konspiracyjne; w 1887 uczestniczył w zamachu na cara i trafił na zesłanie na Sybir na 5 lat; gdzie spotkał wielku powstańców styczniowych, co utwierdziło go w głębszej nienawiści do Rosji; potem przybył do Warszawy i znalazł się wśród socjalistów.

Program Mendelsona bardzo mu się spodobał ( rewolucja ludowa obali samodzierżawie carskie i doprowadzi do niepodległości. Początek lat ’90 działacz socjalistyczny.1 zjazd partii socjalistycznej w Wilnie; partia odcinała się od socjalistów rosyjskich; był podziemnym, konspiracyjnym działaczem; zjeżdżał także na zjazdy i kongresy; w 1900 roku aresztowany po raz drugi; uciekł z Petersburga, gdyż symulował chorobę psychiczną. Był przywódcą PPS Frakcja Rewolucyjna; w 1904 wyprawa do Japonii, by wsparli Polskę w walce z Rosją. Podczas rewolucji w 1905 roku działał energicznie; w 1906 rozłam PPS. Uważał, że należy zbudować siłę zbrojną, do której potrzebne jest wojsko; koncentrował się na kadrez oficerskiej; w czasie I wojny stanął na czele Strzelca, Kongresówki i I Brygady Legionów. Założył Polską Organizację Wojskową.

Był chwilowym członkiem Rady Stanu; potem osadzony w Magdenburgu; przybył do Warszawy 11 listopada 1918; został przywódcą wojsk a potem Naczelnikiem Państwa. jego idea- największy wróg Rosja; najlepiej żeby z nią nie mieć granic; oddzielić się od niej szeregiem państw; najgroźniejsza jest Biała Rosja –carska; Pojawia się koncepcja federacyjna, będąca wynikiem jego tradycji; pragnął Polski przedrozbiorowej na zasadzie federacji z państwem Ukraińskim;, popierał narodowy ruch białoruski; Litwini nie chcieli związków z Polską gdyż bali się przewagi kultury polskiej; zajęcie Wilna miało być warunkiem przetargowym z Litwą. Wyprawa kijowska również zakończyła się niepowodzeniem; nie zrealizował swoich zamierzeń; po bitwie warszawskiej dalej chciał prowadzić walkę, ale społeczeństwo było już wyczerpane;

Próbował tworzyć porozumienie od Finlandii do Rumuni i Gruzji. Uważał, że partyjniactwo jest szkodliwe dla państwa. W 1926 dokonał zamachu majowego, które zakończyło się jego zwycięstwem; doszedł do władzy, którą uważa się za dyktatorską; był Inspektorem Sił Zbrojnych; postarał się o konstytucje kwietniową z 1935 roku. Z przekonania był demokratą, ale w innych jej kształtach. Kształtował politykę polską, stworzył sanację, starał się zażegnać niedobre sytuacje w państwie, zwalczał endecje, wrogiem był Dmowski. Mniejszości nie chciał polonizować, tylko stworzyć blok przeciw Rosji.

Podobne prace

Do góry