Ocena brak

Joseph Proudhon - anarchista indywidualistyczny

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Książka „Czym jest własność?”. Własność kapitalistyczną określał jako kradzież, rodzaj ubóstwa i niesprawiedliwości. Uważał że zlikwidowanie własności prywatnej na państwową to nic się nie zmieni. Sprawiedliwy ustrój to taki w którym dominuje drobna własność prywatna. Głosił poszanowanie dla indywidualizmu człowieka. Odrzucał zasadę większości gdyż nie ma ona prawa decydować o mniejszości. Wolność jest to należące do człowieka prawo, które pozwala mu wykorzystać wszystkie jego potencjalne zdolności i siły, ale nie zawiera możliwości nadużycia, Które mogą występować w 2 rodzajach: takie, które odczuwa osoba nadużywająca lub targnięcie się na prawa innych. Wiele ludzi z natury jest uzdolnionych, ale żyjąc w takim państwie nigdy tych zdolności nie wykorzystają. Granicą wolności jest dobro i wolność 2 człowieka. Człowiek bez własności nie może być człowiekiem wolnym.

Własność ma 2 strony:

a) posiadanie- społeczeństwo jako całość jest właścicielem wszystkich dóbr.

b)użytkowanie- indywidualny człowiek nie może tych dóbr wykorzystać przeciwko innym.

Nie akceptuje parlamentaryzmu i odrzuca własność państwową gdyż widzi w niej zagrożenie. Twierdził, że kiedy lud zajmuje się rządzeniem i polityką to nie ma już czasu na produkowanie i gospodarowanie. Proponuje rewolucje, która zburzy stary chory system i zbuduje nowy tzw. system wzajemnej pomocy zamiast państwa. Zamiast praw państwowych będzie system wzajemnych umów. Powstaną stowarzyszenia wytwórcze.

Uważał, że społeczeństwo organizuje się poprzez zawieranie umów, a brak państwa nie oznacza braku organizacji. Państwo jest przymusowe. Uważał człowieka za dobrego, a to państwo nauczyło ludzi najgorszych cech, więc należało by stworzyć nowego człowieka. Jeśli zburzy się system a człowiek się nie zmieni, to niczego się nie osiągnie. Własność zostanie upowszechniona. Przyjmował klarowny charakter państwa, antagonizmy państwowe. Zakładał, że w społeczeństwie przyszłości nie będzie wojen.

Podobne prace

Do góry