Ocena brak

JODOPSYNA

Autor /IdaD Dodano /24.07.2013

Chromoproteina, barwnik wzrokowy (fotopigment) czopków (komórek fotorecep-torowych oka), zlokalizowanych na obwodzie plamki żółtej siatkówki kręgowców. Stanowi kompleks retinalu z jedną z trzech opsyn czopkowych. Umożliwia widzenie w świetle dziennym (widzenie fotopowe; widzenie nocą nazywamy widzeniem skotopowym) i rozpoznawanie baw. Wykazuje wrażliwość na światło: niebieskie (długości 420 mn), zielone (530 nm) i czerwono-żółte (560 nm), przy czym światło o różnej długości fali pobudza inny rodzaj czopków. 

Do góry