Ocena brak

JĘZYK UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Językiem umów międzynarodowych była do końca XVII w. łacina, później do I wojny światowej - język francuski. O okresie międzywojennym posługiwano się zazwyczaj językiem francuskim i angielskim. Po II wojnie światowej powszechnie uznanym językiem światowym stał się również język rosyjski.

Dziś w praktyce państw najbardziej rozpowszechnione jest używanie przy dwustronnych umowach języków obu kontrahentów na zasadzie równości. W rzadkich tylko przypadkach, ze względów czysto praktycznych, używa się innego języka, nie będącego językiem stron (angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego).

Nieraz w umowach bilateralnych obok języków obu stron, używa się ponadto ze względów praktycznych jakiegoś trzeciego języka o znaczeniu międzynarodowym.

Językami autentycznymi Kart NZ są: angielski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski.

Podobne prace

Do góry