Ocena brak

Język to dwuklasowy system

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

a) pierwszą klasę tworzą symbole :

-niesamodzielne fonemy, morfemy i prozedemy (pary językowe akcent, rytm i melodia)

-samodzielne wyrazy, związki frazeologiczne np. złota rączka

b) drugą klasę tworzy składnia, reguły gramatyczne, które pozwalają z symboli niesamodzielnych nie samodzielnych samodzielnych produkować nowe znaki, nowe jakościowo w liczbie nieograniczonej.

Podobne prace

Do góry