Ocena brak

Język jako wartość rdzenna

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Teoria wartość rdzennych- przydatna do zrozumienia pr zachowywania, modyf i zaniku jęz mniejszościowych w społecz wielokult

aspekty kultury mają różne znaczenie dla utrzymania stabilności gr- istotne el- oś, wokół której nast identyf i organiz całego sys społ

Koncepcja kultury szczątkowej- kult sprowadzona do fragment lub szczątkowych el przez wyrwanie oryginalnej osi i zastąp jej wart z gr kolonialnych, dominujących lub większościowych.

Jęz- symbol tożsamości Etn, warunek bycia członkiem gr- nośnik kultury

2 poz personalnych sys kult:

Tendencje- gdy jedn aktywizuje ten sys

Postawy- gdy jedn go skonstruowała, nie aktywizuje

Postawa ideologiczna wobec jęz:

1) Pozytywna (1)- jęz używany, duża rola dla gr

2) Pozytywna (2)- jęz nieznany, nieużywany, lecz ceniony

3) Negatywna- jęz znany, nieużywany i deprecjonowany

4) Obojętna- jęz nie zw z obecna sytuacja respondenta

Przetrwanie jęz etnicznych uzal od:

nieustępliwości gr etnicznej

uznania przez nią jęz za wartość rdzenną

postrzegania jęz przez większość społecz

tolerancja wobec pluralizmu jęz

siły przyciągania członków mniejszości przez kult większości społecz

st pokrywania wart kultury zagrożonej i dominującej

gotowości większości do społ i kult przygarnięcia mniejszości

Do góry