Ocena brak

JĘZYK A POZNANIE

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Wielu filozofów przejawiało nieufność do poznawczej roli języka, widziało w nim źródło zniekształceń i spekulacji. Jeśli jednak spojrzy się na język jako na podatne narzędzie intelektu, widzieć w nim będziemy przede wszystkim instrument i warunek precyzacji, obiektywizacji i komunikacji poznania. Wśród tych, którzy szczególnie akcentują rolę języka w uzyskaniu i porządkowaniu poznania, występuje opozycja między zwolennikami języków naturalnych a zwolennikami sformalizowanych języków sztucznych.

Podobne prace

Do góry