Ocena brak

Jezus ziemski i początki Eucharystii

Autor /Mietek Dodano /25.04.2011

Kościół i sakramenty w sposób istotny są rzeczywistością powielkanocną, a zatem ich ustanowienie przez Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem rozległym obejmującym także Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego. Jednakże dla naszej wiary dociekania historyczne na temat przedwielkanocnego ziemskiego Jezusa pozostają nieistotnym zadaniem. Istnieje zatem potrójny korzeń Eucharystii.

Byłoby zawężeniem ograniczyć wywód historyczny tylko do Ostatniej Wieczerzy – uczty Jezusa wraz ze wspólnotą przed Jego męką odgrywają podobnie znaczącą rolę dla powstania Eucharystii i jej rozumienia. Te uroczyste uczty jako wyraz wspólnoty były czymś więcej niż tylko antycypacją uczty czasów ostatecznych. Wszyscy mogli w nich uczestniczyć jako znak przyjęcia marnotrawnych do wspólnoty zbawionych. Zatem 2 motywy: odpuszczenie grzechów i nowy Lud Boży już w tych ucztach grają rolę. Trzecim korzeniem są uczty ukazań się. W wielu tekstach NT opisuje się wspólnotę stołu ze Zmartwychwstałym w sposób najwymowniejszy w opowiadaniu o Emaus (Łk 24,13-25).

Wszystkie te teksty dają poznać, że podczas uczt z uczniami doszło do doświadczenia Zmartwychwstałego, doświadczenia trwającej wspólnoty stołu z Wywyższonym. Celebracja Eucharystii przez pierwotną wspólnotę jest zakorzeniona w często sprawowanych ucztach ziemskiego Jezusa z uczestnikami z różnych warstw społ. W Ostatniej Wieczerzy z uczniami przed Jego męką i w tzw. ucztach ukazań się wobec świadków Zmartwychwstałego.

Podobne prace

Do góry