Ocena brak

Jezus o sobie samym

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Wydarzenie Jezusa, w jego różnych aspektach (czyny nauczanie, cuda), z jednej strony stanowi ostateczny klucz właściwej interpretacji ST, z drugiej zaś jest wprowadzeniem objawieniem w Jego misterium, które znajduje się w centrum całego NT i całego objawienia biblijnego, i które nowotestamentalna chrystologia prezentuje w różnych aspektach.

Wiadomym jest, że Ewangelie, w ich obecnym kształcie, zrodziły się w pewnym momencie istnienia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, w której Dobra Nowina o królestwie, które stało się bliskie w osobie Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, były głoszone ustnie przez Dwunastu i innych uczniów. Stopniowo, dla potrzeb przepowiadania i liturgii, była utrwalana na piśmie obejmując słowa Jezusa i wydarzenia z Jego życia.

Poszczególne Ewangelie związane są ściśle z życiem pierwszej wspólnoty apostolskiej. Każda powstała jako księga życia a nie podręcznik czy archiwum, pozostając na służbie wiary i odpowiadając problemom i perspektywom konkretnej wspólnoty chrześcijańskiej, z którą związany był dany autor. Mimo to zawsze głosi się tego samego Chrystusa, chociaż na różny sposób i wychodząc z różnych zagadnień.

Ewangelie są nie tylko opowiadaniem o Jezusie, ale są przepełnione wypowiedziami samego Chrystusa. Na początku wieku, szkoła Bultmana twierdziła, że "na początku było przepowiadanie o Chrystusie", i że nie można dotrzeć do słów samego Jezusa. Niemniej jednak nie mamy wystarczających dowodów by poprzeć tę hipotezę i dlatego została ona odrzucona przez znaczną większość egzegetów. Zobaczmy więc w skrócie, co Jezus mówi o samym sobie.

Do góry