Ocena brak

Jesiotr

Autor /Amiga Dodano /31.01.2012

Na całym świecie żyje około 20 gatunków ryb jesiotrowatych, niektóre z nich są wyłącznie ryba­mi słodkowodnymi, inne żyją w morzach, a na tarło wpływają do rzek. Bieługa, z której otrzymuje się słynny czarny kawior, jest największym gatunkiem w tej grupie. Osiąga ona długość prawie 9 metrów.
Chociaż jesiotry nie są spokrewnione z rekina­mi, wykazują cechy upodabniające je do tych ryb. Posiadają chrzestny szkielet, mają odstające jak skrzydła płetwy piersiowe, a płat górny ich ogona jest większy niż płat dolny. Te podobieństwa jesio­trów do rekinów są wynikiem konwergencji, czyli ewolucji zbieżnej, która zdarza się, gdy dwa nie spokrewnione ze sobą gatunki żyją w podobnym środowisku. Warunki w nim panujące wymuszają na organizmach wytworzenie podobnych cech umożliwiających przetrwanie. Tak jak rekiny, jesio­try są duże i mają opływowy kształt ciała, dzięki czemu z łatwością poruszają się w wodzie.
Jesiotry w przeszłości odławiano w nadmier­nych ilościach, a budowanie tam na rzekach dopro­wadziło do tego, że dorosłe osobniki nie mogły odbywać wędrówek na tarliska. Jednakże w wielu krajach są one obecnie zwierzętami chronionymi, a w wylęgarniach produkuje się miliony sztuk ich narybku, który wypuszcza się do rzek, przez co odbudowuje się populacje tych ryb.

■ Jesiotry, które dorastają nawet do dzie­więciu metrów długości, są największymi rybami słodkowodnymi świata. Bieługa zła­pana w 1926 roku miała masę 1000 kg. Otrzy­mano z niej 180 kilogramów kawioru i 688 kg mięsa. Miała 75 lat.
■ Z pęcherzy pławnych jesiotrów otrzymać można żelową substancję służącą do klaro­wania wina. W XIX wieku wielkie zapotrze­bowanie na ten produkt doprowadziło do znacznego spadku liczby jesiotrów.

Podobne prace

Do góry