Ocena brak

„Jesień Ludów“ w Europie Wschodniej

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

a) Powody:

 • katastrofa gospodarcza,

 • korupcja, tyrania i niekompetencja partii komunistycznych,

 • tłumione przez dekady protesty społeczne,

 • brak niezależności narodowej, podstawowych wolności obywatelskich,

 • osoba Gorbaczowa, który nie ukrywał swojej niechęci do systemu Stalinowskiego, jak i zdał sobie sprawę że stracił on sens strategiczny.

b) Główne konsekwencje:

 • możliwość swobodnego wyrażania swoich opinii,

 • oraz ponowne wyłonienie pogrzebanego już nieomal systemu państw narodowych.

c) Rewolucje 1989r przebiegały przy wzniosłych, tradycyjnych hasłach – praw obywatelskich i wartości humanistycznych, jednak nie rozwiązywały gigantycznych problemów gospodarczych.

d) Okres ten jest ewenementem w skali historii, gdyż w latach 89-91r 8 ( PL, CZ, SK, Wschodnie Niemcy, H, RU, BG, AL. ) krajów wyzwoliło się z „zależności wasalskiej” oraz 9 ( LT, LV, BY, ES, UA, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia ) państw proklamowało niepodległość + 5 azjatyckich.

e) Co jest tym bardziej specyficzne to fakt, że w przytłaczającej większości przemiany zostały dokonane drogą pokojową. Ponurym wyjątkiem była tylko Rumunia, gdzie podczas obalania dyktatora Nicole Ceausescu zginęło tysiące ludzi. W tym on sam, kiedy został schwytany, na szybko osądzony i rozstrzelany wraz z żoną. Ceausescu należał do przywódców dość nie pokornych w stosunku do Moskwy, używał on KP jako narzędzia utrwalania swojej władzy, a sama Moskwa nie wiele miała do powiedzenia w Rumuni. Paradoksalnie przywódca, który najmniej uległ systemowi stalinowskiemu ( poza Titą ) zapłacił najwyższą cenę przy jego demontażu.

f) Na Węgrzech już w 1987r powstało Węgierskie Forum Demokratyczne, w 1988r ustąpił, będący 30lat I sekretarzem Kadara, w VI 1989 trójkątny stół, w X 1989 wprowadzenie systemu wielopartyjnego i demokratyczne wybory na wiosnę 1990r.

g) Przedłużeniem jesieni ludów na wschodzie, była jesień ludów na bałkanach w 1991r, kiedy to po rozpadzie Jugosławii powstało 5 państw narodowych

KONSEKWENCJE

 • powstanie szeregu nowych państw, wiele innych „odrodziło się na nowa”, w europie środkowo wschodniej i południowej powstała cała mozaika państw

 • nowa państwa rozpoczęły rozmowy w sprawie akcesji do NATO i EU

 • bardzo duże problemy gospodarcze, bezrobocie, trudny proces przejścia od gospodarki centralnej do wolnorynkowej,

 • rozprzestrzenienie się demokracji

Do góry