Ocena brak

Jelito ślepe

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Jelito ślepe (intestinum caecum), czyli kiszka ślepa, albo kątnica, początkowy odcinek jelita grubego, jest ślepym wypukleniem leżącym poniżej ujścia jelita cienkiego, zwykle w prawym dole biodrowym. Długość jego wynosi około 7—8 cm, średnica mniej więcej tyleż. Jelito ślepe ma wiele charakterystycznych cech okrężnicy, np. taśmy i wypuklenia. W górnej granicy jej ściany lewej leży ujście jelita krętego; przeważnie z dolnego obwodu ściany odchodzi ślepo kończący się wyrostek robaczkowy.

Podobne prace

Do góry