Ocena brak

JEEP - samochód

Autor /lalus Dodano /25.02.2011

Amerykański samochód terenowy, najbardziej masowo produkowany pojazd II wojny światowej, powstał w wyniku zaciętej walki konkuren­cyjnej trzech zakładów. Początkowo dwie firmy: Willys-Overland Inc. i American Bantam Co. podjęły 11 lipca 1940 r. przedłożoną przez korpus kwatermistrzowski (Quarter-master Corps) propozycję skonstru­owania niewielkiego pojazdu te­renowego o wadze do 590 kg, ładow­ności 272 kg, z napędem na 4 koła. Zgodziły się na drakońskie warunki postawione przez wojsko: w ciągu 49 dni miały zbudować prototyp i podddać go próbom na poligonie Holabird (Maryland), a w ciągu 75 dni musiały dostarczyć 70 próbnych samochodów.

Wkrótce Willys po­prosił o czteromiesięczne odrocze­nie terminów, gdyż zawiódł dostaw­ca mechanizmów różnicowych (fir­ma Spicer). Bantam wywiązał się ze zobowiązań punktualnie: 23 wrze­śnia na poligon w Holabird wjechał nowym pojazdem jego konstruktor Karl Probst i rozpoczął próby na tra­sie o łącznej długości 5500 km, w tym 500 km po bardzo trudnym terenie.

Test prototypu nazwanego Model 60 z silnikiem Continental Y-4112 o mocy 45 KM wypadł dobrze, a 17 grudnia zakłady speł­niły drugi warunek, dostarczając ostatni z siedemdziesięciu próbnych samochodów. W nagrodę otrzymały zamówienie na 1500 pojazdów 40 BRC (nazwa produkcyjnej wersji). W tym czasie do walki konkurencyjnej do­łączył Ford i w listopadzie w Hola-bird odbyły się pokazy jego sa­mochodu Quad oraz samochodu Willysa - Pigmy. I te zakłady otrzymały zamówienie na próbne serie, gdyż wojsko obawiało się, że firma Bantam jest za mała, aby sprostać masowej produkcji.

Ford rozpoczął produkcję samochodów GP (General Purpose - ogólnego przeznaczenia, wielozadaniowe), a Willys - samochodów o nazwie Jeep MB (wym. dżip, co zapoży­czono z nazwy Forda GP - wym. dżi-pi). Łącznie zbudowano 638 245 pojazdów. Były powszechnie używane na wszystkich frontach II wojny świa­towej, m.in. jako pojazdy łączniko­we, sanitarne, dostawcze, do holo­wania dział niewielkiego kalibru itd. Generał Dwight *Eisenhower stwierdził, ze jeepy były jednym z czterech rodzajów broni i wyposa­żenia (obok samolotów *Dakota, bomby *atomowej i *Bazooki), które przesądziły o zwycięstwie aliantów w II wojnie światowej.

Podobne prace

Do góry