Ocena brak

Jednostronna zmiana treści stos. pracy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Pracodawca może jednostronnie zmienić warunki zobowiązania pracowniczego tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim, gdy nie jest wymagane dla tej czynności wypowiedzenie zmieniające. Dopuszczalność czasowej zmiany warunków pr. na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy - instytucja przestoju - powierzenie innej pracy pracownikowi w okresie przestoju tj. pracy odpow. kwalifikacjom pracownika lub zbliżonej do jego kwalif. która pracow. jest zdolny wykonywać.

a) Przestój - nagłe, nieplanowane przerwy w funkcjonowaniu zakł. spowodowane przycz. org. lub tech. (np. brak dostawy energii elektr.) Przerwa w świadczeniu pr. może nastąpić z winy pracow. Wówczas za taki przestój pracow. nie otrzymuje wynagrodzenia.

Jednostronnie mogą być zmieniane warunki pr. wynikające z ustawy, a nie z umowy - jednostronne polecenie służbowe bez uprzedniego wypowiedzenia zmieniającego, jeśli warunki wynagradzania pracow. nie uległy zmianie.

b) Przeniesienie pracownika do innej pracy - zmiana rodzaju pracy określonego w umowie jest niekiedy obow. pracodaw. w związku z koniecznością ochrony zdrowia pracownika (ciąża, młodociani, stwierdzenie objawów choroby zawodowej, stwierdzenie niezdolności pracow. do wykonywania dotychczasowej pracy w skutek wypadku lub choroby zawodowej.

c) Odmowa wykonania polecenia przez pracownika przejścia do innej pracy, gdy na pracodawcy ciąży obowiązek przeniesienia go, uzasadnia rozwiązanie z pracownikiem umowy o prace, może tez być uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 KP).

Podobne prace

Do góry