Ocena brak

Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

= art. 33 K.C - do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej. Za zobowiązania jednostki odpowiedzialność subsydiarną, ponoszą jej członkowie. Odpowiedzialność ta powstaje w chwili gdy jednostka organizacyjna staje się niewypłacalna.

Podobne prace

Do góry