Ocena brak

JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE I PRZYNALEŻNOŚĆ DO TEGO SEKTORA

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Jednostki działają jako państwowe lub samorządowe osoby prawne i wobec tego w obrocie prawnym występują we własnym imieniu i na własną odp. Skarb Państwa nie ponosi odp za ich zobowiązania i na odwrot Prowadzą samodzielną gosp w zakresie określonym ustawowo i w tym celu zostaja wyposażone w majątek stanowiący własność SP lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przypisane im zadania publiczne sa wykonywane w drodze świadczeni usług które mogą być nieodpłatne Jednostki te uzyskują przychody własne których wielkośc zależy od rodzju zadń jaki one realizują i co ma woływ na sposób i rozmiary zasilania finansowego tych jednostek z budżetu państwa lub budżetów jednostek sam tery. Jednostki org sektora finansów publicznych bedące osobami prawnymi prowadza samodzielną gosp finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego bądź uchwalonego przez uprawniony organ tej jednostki.

Gosp finansowa jest prowadzona samodzielnie w ramach posiadanych srodków wygospodarowanych we własnym zakresie jak i pochodzacych z budżetu Srodki te sa wykorzystywane na pokrycie kosztów realizacji zadań na zasilanie funduszy własnych jednostki jak i na wydatki o charakterze majątkowym Do sektora finansów publicznych należa m.in. agencjie rzadowe fundacjie praw publicznego, państwowe szkoły wyższe PANn i jej instytttuty, jednostki badawczo rozwojowe.

Podobne prace

Do góry