Ocena brak

Jednostka sąsiedzka

Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012

Koncepcja urbanist. rozwijana
zwł. w latach 20. XX w. sformułowana przez Amerykanina
Cl. A. Perry.

Na j.s. składa się zespół zabudowy
mieszkaniowej z urządzeniami usługowymi (co najmniej:
szkoła podstawowa, sklepy, teren rekreacyjny),
a w miarę możliwości także kościół, sala zebrań i przedstawień
teatr., biblioteka, sala gimnastyczna, a w jednostkach
o 10 tys. mieszkańców - teatr i muzeum.

Ośrodek społ. powinien zajmować miejsce w centrum
jednostki, zespoły handl. zaś - na jej obrzeżach,
ze względu na związek z wyodrębniającymi ją arteriami
komunikacyjnymi. Teren j.s. obsługują jedynie
ulice wewn. o ruchu ograniczonym; część obszaru zajmują
parki publiczne.

Podobne prace

Do góry