Ocena brak

JEDNOŚĆ MATERIALNA I FORMALNA BUDŻETU

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Jedność formalną uzyskuje się dzięki budowie zbiorczego budżetu państwa obejmującego budżet władz centralnych i budżet władz samorządowych. Jedność materialna głosi, że suma dochodów powinna być przeznaczona na pokrycie całości wydatków budżetowych bez celowego wiązania niektórych wydatków z określonymi dochodami budżetowymi.

Podobne prace

Do góry