Ocena brak

Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Ontologia

Autor /James Dodano /13.07.2011

 Istnieją tylko fakty obiektywne, które dane są ludziom w doświadczeniu. Trzeba je uwzględniać i powstrzymywać się od wygłaszania hipotez, zwłaszcza w poszukiwaniu „istoty bytu”, „pierwszej przyczyny”. Z nauki należy wyłączyć wszelką metafizykę. Diderot ukazywał,  że także materializm jest metafizyką, przekracza bowiem fakty stwierdzone w doświadczeniu.   

Podobne prace

Do góry