Ocena brak

JAWNA I UKRYTA EROZJA AUTORYTARYZMU

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

EROZJA WŁADZY= postępująca utrata skuteczności czynności kierowniczych i przywódczych

EROZJA AUTORYTARYZMU= przyczyna i pierwszy etap procesu zmian systemowych:

1.PRZYCZYNA- system realnego socjalizmu przestaje być zdolny do spełniania swych funkcji/lub staje się na tyle wyraźny, że konieczne jest jego przekształcenie

2. I ETAP- zakres i charakter erozji wpływa na przebieg kolejnego etapu-transformacji systemu

FAZA EROZJI AUTURYTARYZMU:

- zmieniają się: pole zasadniczego konfliktu politycznego, strategie uczestników i ich zasoby

- pojawiają się nowe kanały komunikacji politycznej (wpływ na artykulację interesów, mobilizację polityczną, podejmowanie decyzji polit.

- towarzyszą jej próby stabilizacji i legitymizacji systemu mogące przybrać 2 formy:

*Liberalizacji- złagodzenie kontroli sprawowanej przez ośrodki władzy nad pewnymi sferami życia publicznego (np. przestrzeganie praw obywatelskich; próby wprowadzenia „socjalistycznej gospodarki rynkowej”- Jugosławia 1950, Polska 1982r.) i/lub:

*Demokratyzacji- przyznanie/rozszerzenie praw politycznych

-Proces zabudowywania zdemonopolizowanej przestrzeni publicznej odbywa się na nowych zasadach przez 1.podmioty, które dotąd ograniczano(w tym opozycyjne), 2.obóz władzy i jego sojusznicy.

Jest to próba ratowania systemu autorytarnego- ale w sumie przybliża jego upadek.

EROZJA JAWNA- wykształcenie się opozycji; otwarte podważanie zasad systemu; rozpoczęty zostaje proces liberalizacji i ograniczonej demokratyzacji

Np. Polska, Węgry, była ZSRR(II poł./lat 80’-reformy Gorbaczowa)

EROZJA UKRYTA- rozszerzenie władzy negatywnej, kumulowanie się negatywnych sprzężeń społeczeństwo-władza, gospodarka-władza i społeczeństwo-gospodarka; efekt: wzajemne blokowanie się tych trzech podsystemów

Np. Rumunia, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Albania

Podobne prace

Do góry