Ocena brak

JASZOWSKI STANISŁAW

Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012

JASZOWSKI STANISŁAW, ur. 1803 w Czyżkach (wsch. Galicja), zm. 12 II 1847 we Lwowie, poeta, powieściopisarz, redaktor. Absolwent Uniw. Lwow., współpracował z czasopismami galie. (zwł. z „Rozmaitościami" i „Pszczółką Krak."); wydał almanachy Sławianin (1837-39) i Dniestrzanka (1841). Wielbiciel Mickiewicza, był jednym z propagatorów estetyki romant. w Galicji i pierwszym krytykiem pol. omawiającym twórczość Puszkina (1824). Poezje J. (Zabawki rymotwórczet. 1-3 1826) nie wykraczają poza przeciętność, a powieści hist. (Powieści historyczne polskie t. 1-3 1829-30, Bitwa pod Stubnem t. 1-2 1831), w których naśladował A. Bronikowskiego, tkwią w konwencji pseudohist. romansu sentymentalnego.

Księga wierszy 1; Zbiór poetów 2.

PSB 11 (M. Janion); OLP III 1 (K. Poklewska); H. STANKOWSKA Początki powieści historycznej w Polsce, Opole 1965; K. POKLEWSKA S. J. - popularyzator romantyczności, w: Galicja romantyczna, W. 1976.

Halina Stankowska

Podobne prace

Do góry